Xây mới 425triệu m2 sàn nhà ở trong 2015 – 2020

8/19/2014 7:35:59 PM
Trong chiến lược phát triển thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đã đặt mục tiêu: Xây dựng và phát triển ổn định thị trường BĐS
 Trong chiến lược phát triển thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đã đặt mục tiêu: Xây dựng và phát triển ổn định thị trường BĐS; bảo đảm cơ cấu hàng hóa BĐS được phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường, có giá cả ổn định và lượng giao dịch tăng. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh BĐS, nhà ở ...tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho thị trường BĐS phát triển ổn định.

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành BĐS, thị trường BĐS nước ta trong thời gian qua đã có bước phát triển quan trọng. Nhiều dự án phát triển nhà ở, công trình dịch vụ đã được hình thành, làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đó, hoạt động của thị trường BĐS cũng bộc lộ những yếu kém, phát triển thiếu lành mạnh và không ổn định, tình trạng phát triển BĐS tự phát, theo phong trào còn phổ biến; nhiều dự án chậm hoàn thành hoặc không đủ điều kiện hạ tầng để đưa vào sử dụng bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực của xã hội; tồn kho BĐS lớn, phát sinh nợ xấu ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội... Nhưng không thể phủ nhận những mặt tích cực và những thành tựu đã đạt được trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, thông qua những chủ trương, chính sách của Chính phủ, sự tham gia tích cực của các cấp bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Xây dựng.

Khó khăn của thị trường BĐS được dần tháo gỡ thể hiện qua việc hàng hóa BĐS phát triển ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất của xã hội. Đặc biệt thị trường nhà ở phát triển mạnh mẽ, mặc dù Nhà nước không còn bao cấp về nhà ở như trước, nhưng trong thời gian 10 năm (từ 1999 - 2009), quỹ nhà ở toàn quốc đã tăng gấp 2 lần. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc, cũng tăng hơn 2 lần, từ 9,7 m2/người năm 1999 lên 19,6 m2 sàn/người năm 2013 (tại khu vực đô thị khoảng 23,1 m2 sàn/người, tại khu vực nông thôn khoảng 18 m2 sàn/người). Chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, nhiều khu nhà ở mới khang trang đã và đang dần dần thay thế các khu nhà ở cũ bị xuống cấp, hư hỏng. Nhiều khu dân cư mới, tuyến phố mới được hình thành, góp phần vào việc chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thị trường BĐS hình thành đã tạo điều kiện để giá cả BĐS và phương thức giao dịch BĐS được thực hiện theo cơ chế thị trường, từ đó khắc phục được cơ chế bao cấp trong lĩnh vực phát triển BĐS, nhất là lĩnh vực nhà ở. Thị trường BĐS phát triển cũng đã tạo động lực thu hút các nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài) cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các DN.

Đặc biệt, thị trường BĐS phát triển cũng đã tác động tích cực tới sự phát triển của các ngành kinh tế khác, như sản xuất VLXD, trang trí nội thất... tạo nhiều công ăn việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, các chủ thể tham gia thị trường BĐS từng bước được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ các doanh nghiệp kinh doanh BĐS trong nước, các đơn vị tư vấn thiết kế, doanh nghiệp xây lắp của ngành xây dựng ngày càng lớn mạnh. Các tổ chức trung gian như: môi giới BĐS, định giá BĐS, tư vấn, quản lý BĐS, tài chính BĐS… tham gia hoạt động góp phần thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.

Công tác quản lý nhà nước về thị trường BĐS từng bước được tăng cường. Bộ máy quản lý nhà nước về thị trường BĐS được kiện toàn từ Trung ương tới địa phương, bước đầu đã phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý của nhà nước đối với thị trường BĐS. Các cơ quan tham mưu ở Trung ương và địa phương đã kịp thời đề xuất các giải pháp để điều chỉnh thị trường BĐS phát triển ổn định và lành mạnh mỗi khi thị trường có biến động.

Trong chiến lược phát triển thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đã đặt mục tiêu: Xây dựng và phát triển ổn định thị trường bất động sản; bảo đảm cơ cấu hàng hóa bất động sản được phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường, có giá cả ổn định và lượng giao dịch tăng. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở... tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Về nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đạt 25m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29m2, tại nông thôn đạt 22m2 sàn /người. Giai đoạn 2015-2020 xây dựng mới 425 triệu m2 sàn nhà ở, với khoảng 3 triệu căn hộ/căn nhà xây mới; đầu tư xây dựng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo an sinh xã hội...

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường BĐS; đồng thời, phân trách nhiệm cụ thể cho các Bộ ngành liên quan như Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ... trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu của đề án chiến lược phát triển thị trường BĐS.

cvc

  • Quay lại
  • In bài này
  • Gửi bài này cho bạn bè
 
 
 
advetisement
TIN RAO HOT NHẤT