Về việc điều chỉnh định mức chi phí lập quy hoạch

10/4/2012 10:13:59 PM
Hỏi: Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng có được điều chỉnh theo chế độ tiền lương mới nêu tại Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng không?
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, vẫn áp dụng định mức trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD, trường hợp áp dụng không phù hợp thì lập dự toán chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD để áp dụng.

(Theo Chinhphu.vn)

  • Quay lại
  • In bài này
  • Gửi bài này cho bạn bè
 
 
 
advetisement
TIN RAO HOT NHẤT