Có quyền lấy lại đất đã bị người khác bán không?

10/10/2012 10:30:37 PM
Hỏi: Trước năm 1975, ông tôi có cho ông A mượn đất để cất nhà ở tạm. Sau đó con ông A đã cho ông B thuê căn nhà, đến năm 1980 thì bán luôn căn nhà trên đất cho ông B. Trong giấy tay mua bán không đề bán đất.
Năm 2003 ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất này. Ông nội có người con là cha tôi, cha tôi đã mất. Nay tôi muốn khiếu nại để lấy lại đất của ông bà có được không? Nhan tam Nguyen (nhantampp@...)

Trả lời

Theo quy định tại điều 113 nghị định 181/2004/NĐ-CP thì việc giải quyết yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân đòi lại đất cho mượn được thực hiện khi có các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân cho mượn đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai 2003.

- Có văn bản thỏa thuận về việc mượn đất.

Ngoài ra, quyền sử dụng đất cho mượn không thuộc danh sách các trường hợp đã thực hiện các chính sách cải tạo của Nhà nước về đất đai, nhà ở.

Theo thông tin bạn nêu, việc cho mượn đất diễn ra từ trước năm 1975 và hiện tại người đang sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận. Như vậy, bạn cần kiểm tra gia đình mình có hay không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 điều 50 Luật đất đai 2003. Cụ thể:

- Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Một trong các loại giấy tờ nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan;

- Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Trong trường hợp việc đòi lại đất được thực hiện thì căn cứ theo điều 135 và khoản 1 điều 136 Luật đất đai 2003, tranh chấp của bạn phải được hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Nếu hòa giải không thành, tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân vì diện tích đất tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả giải quyết tranh chấp phụ thuộc rất lớn vào quá trình sử dụng đất và chứng cứ mà các bên cung cấp khi tham gia tố tụng tại tòa án.

Tiến sĩ luật ĐẶNG ANH QUÂN
(Đại học Luật Tp.HCM)

(Theo TTO)

cvc

  • Quay lại
  • In bài này
  • Gửi bài này cho bạn bè
 
 
 
advetisement
TIN RAO HOT NHẤT