Xây dựng

  • Mộc mạc cho sân vườn

    Mộc mạc cho sân vườn

    Những vật liệu bền chắc theo thời gian, nhưng thoạt trông là những tấm vách ghép tre, trúc, những tấm phên tre đan, hay những viên gạch cũ mà người ta góp nhặt lại giúp tạo thành khoảng sân vườn mộc mạc gắn một chút tâm hồn Việt Nam.

advetisement
TIN RAO HOT NHẤT