Cho thuê khách sạn, nhà nghỉ tại Bình Thạnh, TP.HCM - (35 kết quả)

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
15-02-2016

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
22-01-2016

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận 5

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
22-01-2016

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
13-01-2016

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
01-01-2016

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
23-12-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
18-12-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận 3

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
18-12-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận 1

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
18-12-2015

cần thuê khách sạn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
03-12-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 300m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
26-11-2015

cần thuê khách sạn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 300m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
26-11-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 300m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
10-11-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 200m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
24-10-2015

cần thuê khách sạn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 200m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
24-10-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 200m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
12-10-2015

cần thuê khách sạn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 200m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
12-10-2015

cần thuê khách sạn và nhà nguyên căn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 100m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
27-08-2015

cần thuê khách sạn quận bình thạnh

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 200m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
27-08-2015

Cho thuê nhà nguyên căn 18 phòng Nguyễn Xí, Bình Thạnh-0932005357

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 460m²   Quận/huyện: Bình Thạnh TP.HCM 
09-12-2014
< 1 2 >